Kazensko pravo

Zastopanje v okviru kazenskih postopkov

V okviru kazenskega prava stranke zagovarjamo v vseh fazah kazenskega postopka v rednem kazenskem postopku, skrajšanem postopku in tudi v kazenskem postopku proti mladoletnikom.

Strankam oziroma oškodovanim, kot tudi prijaviteljem kaznivih dejanj pa v okviru kazenskih postopkov nudimo tudi zastopanje. 

V okviru kazenskega prava vam nudimo pravno svetovanje, pripravo kazenske ovadbe, zastopanje v kazenskem postopku, zastopanje v primeru oškodovanja zaradi kaznivega dejanja ter prijavo premoženjskopravnega zahtevka.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si