Odškodninsko pravo

Različni škodni dogodki

V okviru odškodninskega prava vam nudimo pravno svetovanje in izvensodno ali sodno zastopanje zaradi vaših zahtevkov za izplačilo odškodnin v razmerju do zavarovalnice, delodajalca ali drugih odgovornih oseb v primeru nastanka škodnih dogodkov.

Strankam pripravimo raznovrstne odškodninske zahtevke, ki so posledica različnih škodnih dogodkov, predvsem pa v primeru nesreč v prometu, poškodb na delovnem mestu ali poškodb pri delu, kot tudi v primeru poškodovanja tuje stvari ter v drugih primerih.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si