Ustavno pravo

Zastopanje pred ustavnim sodiščem

V okviru ustavnega prava in prava človekovih pravic in svoboščin vam nudimo pravno svetovanje, zastopanje pred Upravnim sodiščem RS ali Ustavnim sodiščem RS zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pripravo ustavne pritožbe, vložitev pobude za oceno ustavnosti, pripravo tožbe in zastopanje pred Upravnim sodiščem zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Dodatno vam svetujemo ter vas zastopamo tudi v postopkih uveljavljanja odškodnine zaradi kršenja pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si