Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitkarska in izročilna pogodba

Želja vsakega posameznika je, da si zagotovi na starost varno in brezskrbno uživanje lastnega premoženja ter ob tem svojim naslednikom zagotovi stabilno prihodnost.

Našim strankam svetujemo pri sklepanju ustreznih pogodb za prenos premoženja na naslednike. Naša prioriteta je zastopati interese naših strank in zagotoviti, da se njihove pravice in obveznosti jasno določijo.

Strankam svetujemo in zanje sestavimo:

  • Pogodbo o dosmrtnem preživljanju: Izročevalec prenese lastninsko pravico na premoženju ob svoji smrti ter si zagotovi nego in preživljanje do konca svojega življenja.
  • Pogodbo o preužitku: Lastninska pravica na izročiteljevem premoženju preide na preživljalca že ob sklenitvi pogodbe, izročitelj pa si zagotovi nego in preživljanje do svoje smrti.
  • Izročilno pogodbo oziroma Pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja: Izročitelj prenese premoženje na določene potomce in/ali zakonca ter si pridrži določene pravice do svoje smrti.

Pravne posledice pogodbenega prenosa:

Premoženje, ki so ga prejemniki prejeli z zgoraj navedenimi pogodbami, ne spada v zapuščino izročevalca in se ne ugotavlja pri ugotavljanju njene vrednosti, kar zagotavlja jasnost lastništva in preprečuje morebitne spore med dediči.

Za zagotovitev obveznosti in pravic izročitelja premoženja v določenih primerih poskrbimo z ustanovitvijo:

  • Prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah.
  • Osebne služnosti: na primer z užitkom, rabo ali služnostjo stanovanja.
  • Stvarnega bremena.

Izpodbijanje pogodb pred sodiščem

Strankam nudimo tudi svetovanje in zastopanje v sporih zaradi vprašanj o veljavnosti takšnih pogodb, ki se običajno pojavijo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, očitnega nesorazmerja med vrednostjo izročenega premoženja in obveznostmi preživljanja ali zaradi neprištevnosti izročitelja. 

Darilna pogodba za primer smrti

Pri darilni pogodbi za primer smrti darovalec obdrži lastninsko pravico na določenem premoženju do svoje smrti, po kateri preide na obdarjenca. Darovalec lahko v pogodbi določi, da premoženje, ki je predmet pogodbe ne spada v njegovo zapuščino in se ne ugotavlja pri ugotavljanju vrednosti zapuščine.

Sorodne vsebine

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...