Etažni lastniki, solastniki

Vzpostavljanje etažne lastnine na sporazumen način

Pravne storitve pri vzpostavljanju etažne lastnine

Etažnim lastnikom/solastnikom nudimo pravne storitve pri vzpostavljanju etažne lastnine na sporazumen način bodisi iz t.i. navidezne solastnine ali v primeru klasične razdelitve solastnine z vzpostavitvijo etažne lastnine.

V tem kontekstu sodelujemo s strokovnjaki geodetske stroke zaradi priprave ustreznih elaboratov zaradi sprememb pri katastru in tudi drugimi strokovnjaki (npr. arhitektura, gradbeništvo). 

V postopkih vzpostavitve etažne lastnine, določitve pripadajočega zemljišča ter v okviru medsebojnih sporov med etažnimi lastniki svetujemo in zastopamo stranke pred sodišči ter zanje pripravimo ustrezne vloge v postopkih po ZVEtL-1. 

Stranke zastopamo in nudimo svetovanje ter potrebne storitve v odnosu do upravnikov ali drugih etažnih lastnikov/solastnikov zaradi vprašanj, ki se nanašajo na glasovanje o odpovedi upravljanja dosedanjemu upravniku /glasovanju o novem upravniku, glasovanja o poslih upravljanja, pravilnosti glasovanja na zborih etažnih lastnikov, izvajanja sprejetih sklepov, zastopanje v primeru nestrinjanja z izglasovanimi sklepi. Etažnim lastnikom in upravnikom nudimo pravno pomoč in zastopanja v primeru grajanja napak ali neizvedbe pri naročenih gradbenih in obrtniških delih.

Svetovanje in priprava splošnih aktov in pogodb

Etažnim lastnikom/solastnikom nudimo tudi svetovanje in pripravo splošnih aktov in pogodb v stavbi kot je npr. pogodba o medsebojnih razmerjih, pogodba o upravljanju, splošni akti o varstvu osebnih podatkov – npr. v primeru videonadzora, gradbena pogodba/izvedba obrtniških del in podobno.

V primerih klasične solastnine nudimo strankam pravno pomoč in storitve pri urejanju odnosov s solastniki v zvezi s posli upravljanja nepremičninami, medsebojnih razmerij in delitve solastnine (s prodajo, razdelitvijo v naravi ali vzpostavitvijo etažne lastnine).

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si