Vložitev izvršbe

Denarne in nedenarne terjatve

Celostna izterjava terjatev

Za stranke vlagamo predloge za izvršbo ter poskrbimo, da strankam omogočimo celostno izterjavo njihovih denarnih in nedenarnih terjatev.

V imenu strank v postopku izvršbe njihove terjatve zavarujemo z izdajo ustreznih začasnih odredb kot npr. z odredbo o prepovedi obremenitve in odsvojitve nepremičnine ali stvarnih pravic s strani dolžnika, ter o prepovedi razpolaganja s premičninami s strani dolžnika.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si