Sestava pogodb

Naše področje specializacije obsega širok spekter pogodb, od osnovnih sporazumov do kompleksnih dogovorov. Naš cilj je zagotoviti, da so pravice in interesi naših strank vedno ustrezno zavarovani. To dosežemo s poglobljeno pravno analizo, nasveti in izdelavo prilagojenih pogodb, ki ustrezajo poslovnim potrebam in ciljem naših strank.

Celoten postopek sklenitve pravnega posla vodimo od začetka do konca. Naše storitve obsegajo:

 • Pripravo pravnih mnenj.
 • Svetovalne storitve glede vsebine pogodb.
 • Zastopanje strank v pogajanjih.
 • Pregled pogodb, pripravljenih s strani tretjih oseb.
 • Nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

V praksi urejamo vse vrste pogodb, in sicer:

 • Prodajna pogodba: Prenos lastništva za dogovorjeno ceno. Glejte še: Nakup in prodaja nepremičnin ter zemljiška knjiga.
 • Menjalna pogodba: Menjava stvari ali pravic med strankama.
 • Darilna pogodba: Neodplačen prenos lastništva ali pravic.
 • Darilna pogodba za primer smrti: Neodplačen prenos premoženja z učinkom po smrti. Glejte še: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitkarska pogodba in izročilna pogodba ter Dedovanje in zapuščina.
 • Izročilna pogodba: Prenos premoženja potomcem ali posvojencem. Glejte še: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitku in izročilna pogodba.
 • Pogodba o dosmrtnem preživljanju: Dosmrtna oskrba v zameno za premoženje. Glejte še: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitku in izročilna pogodba.
 • Pogodba o preužitku: Prenos lastništva v zameno za dosmrtno oskrbo. Glejte še: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitku in izročilna pogodba.
 • Posojilna pogodba: Posoja sredstev z obveznostjo vračila.
 • Posodbena pogodba: Začasna neodplačna uporaba predmeta z obveznostjo vračila.
 • Najemna oziroma zakupna pogodba: Uporaba nepremičnine ali druge stvari v zameno za plačilo.
 • Podjemna in gradbena pogodba: Izvedba del ali storitev za plačilo.
 • Družbena pogodba: Ustanovitev in delovanje družbe.
 • Poroštvena pogodba: Jamstvo za izpolnitev dolžnikove obveznosti.
 • Asignacija: Prenos dolžnikove obveznosti na tretjo osebo.
 • Odstop terjatve: Prenos terjatve upnika na tretjo osebo.
 • Pogodba o zaposlitvi: Urejanje delovnega odnosa.
 • Predporočna pogodba: Premoženjski odnosi med zakoncema. Glejte še: Predporočna pogodba in razveza zakonske zveze.
 • Komercialna pogodba: Urejanje poslovnih obveznosti.
 • Leasing: Finančni ali operativni najem.
 • Prevozna pogodba: Prevoz za dogovorjeno ceno.
 • Licenčna pogodba: Prenos pravic izkoriščanja intelektualne lastnine.
 • Shranjevalna oziroma skladiščna pogodba: Hramba blaga za plačilo.
 • Pogodba o naročilu: Opravljanje poslov za naročnika.
 • Komisijska oziroma agencijska pogodba: Opravljanje poslov v imenu druge osebe za provizijo.
 • Posredniška pogodba: Povezovanje strank za sklenitev posla.
 • Špedicijska pogodba: Organizacija prevoza blaga.
 • Pogodba o kontroli: Kontrola blaga za plačilo.
 • Pogodba o organiziranju potovanja: Organizacija potovanj za plačilo.
 • Alotmajska pogodba oziroma pogodba o najetju gostinskih zmogljivosti: Najem ležišč in gostinskih storitev.
 • Zavarovalna pogodba: pogodba med zavarovalcem in zavarovalnico za izplačilo zavarovalnine ali odškodnine.

Naše glavne prednosti so strokovno znanje, bogate izkušnje, temeljito poznavanje predpisov in sodne prakse. Naša prioriteta je zagotoviti, da naša stranka varno in z minimalnimi tveganji uresniči svoj poslovni cilj.

Sorodne vsebine

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki...

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022)...

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE...

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu,...
Krištof & Brečko Advokatura