Novice

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Rok izplačila regresa se lahko podaljša do 1. novembra istega koledarskega leta, vendar...
Preberi več

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča s številnimi pravnimi izzivi, med katerimi pa so po zadnjih katastrofalnih poplavah poleti 2023 postala še posebej pereča vprašanja iz sklenjenih pogodbenih razmerij v povezavi...
Preberi več

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima več pravice izbire med zahtevki v primeru stvarne napake, saj jih zakon razvršča hierarhično. Pomemba sprememba je v podaljšanju roka za domnevo, da je napaka...
Preberi več

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022) so ukinjene t.i. zaščitene kmetije, ki so v praksi nemalokrat ovirale promet s kmetijskimi zemljišči. Po spremembi omenjenega Zakona, se bodo zaznambe zaščitene kmetije brisale...
Preberi več

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE TEČI ŽE PRVEGA DNE NEUPRAVIČENE ODOSTNOSTI« Delodajalci se mnogokrat znajdejo v nezavidljivi, a nujni situaciji, ko edino rešitev predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. Skladno z...
Preberi več

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu, v kolikor to dovoljenje ni bilo že pridobljeno v rednem postopku. Pri tem morajo biti izpolnjene predpostavke, da je objekt grajen v skladu z gradbenim...
Preberi več