Category

Novice
Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima več pravice izbire med zahtevki v primeru stvarne napake, saj jih zakon razvršča hierarhično. Pomemba sprememba je v podaljšanju roka za domnevo, da je napaka na izdelku obstajala že v času dobave, če se ta pojavi v roku 12 mesecev...
Read More
S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022) so ukinjene t.i. zaščitene kmetije, ki so v praksi nemalokrat ovirale promet s kmetijskimi zemljišči. Po spremembi omenjenega Zakona, se bodo zaznambe zaščitene kmetije brisale iz zemljiške knjige po uradni dolžnosti.
Read More
»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE TEČI ŽE PRVEGA DNE NEUPRAVIČENE ODOSTNOSTI« Delodajalci se mnogokrat znajdejo v nezavidljivi, a nujni situaciji, ko edino rešitev predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. Skladno z določbo 109. člena ZDR-1 lahko slednji delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo z...
Read More
Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu, v kolikor to dovoljenje ni bilo že pridobljeno v rednem postopku. Pri tem morajo biti izpolnjene predpostavke, da je objekt grajen v skladu z gradbenim dovoljenjem (z možnimi manjšimi odstopanji, če so evidentirane), vpis stavbe v kataster in da za...
Read More