Delovno pravo

Pravice delavcev

Dobro poznavanje zakonodaje in aktualne sodne prakse na področju delovnega prava nam omogoča, da delodajalca zastopamo v skladu z najvišjimi standardi in hkrati zagotovimo, da pravice delavcev niso kršene. 

Strokovno svetovanje glede nastanka in prenehanja delovnih razmerij ter v primeru prestrukturiranja, v prevzemih in združitvah je ključno že v začetni fazi, zato z inovativnimi strategijami uspešno zastopamo stranke tudi v najzahtevnejših delovnih sporih.

Nudimo naslednje storitve

  • sestava pogodb o zaposlitvi
  • sestava notranjih aktov delodajalca
  • svetovanje in vodenje disciplinskega postopka
  • svetovanje glede kolektivnih pogodb
  • zastopanje delodajalca v delovnih sporih

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si