Javna naročila / razpisi in javnozasebna partnerstva

Poznavanje kompleksne pravne ureditve

Dobro in strokovno svetovanje pri različnih infrastrukturnih projektih in postopkih javnega naročanja je ključno, kadar družba znaten del svojih prihodkov ustvari na podlagi javnih naročil.

Poznavanje kompleksne pravne ureditve na področju javnih naročil nam omogoča na eni strani hitro reagiranje zoper kršitev naročnikov, na drugi stranki pa, da je s strani naročnika postopek javnega naročanja voden zakonito, predvsem pa transparentno. 

Naše storitve se raztezajo na vse faze postopka, od priprave javnega naročila do varstva pravic strank v postopku izbire, revizije in izvedbe. 

Nudimo naslednje storitve

  • priprava listin za prijavo na javni razpis,
  • zastopanje strank v predrevizijskih, revizijskih in sodnih postopkih,
  • svetovanje glede finančnega zavarovanja pri javnem naročilu
  • svetovanje glede transparentnosti in skladnosti z razpisno dokumentacijo,
  • ocena neskladnosti s pravili javnega naročanja.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si