Nepremičninsko in gradbeno pravo

Konkurenčnost na trgu nepremičnin

Kreativnost in strokovnost pisarne pripomore h konkurenčnosti na trgu nepremičnin, zato s strokovnim znanjem in izkušnjami strankam omogočamo celovito podporo ob vstopu na trg nepremičnin.

Aktivno ukvarjanje z nepremičninskimi posli, tako z vidika pridobitve, odtujitve ali financiranja nepremičnin, združuje izkušnje tudi na področju gradbeništva, kar omogoča zasledovanje najboljših interesov naših strank pri vseh gradbenih in nepremičninskih transakcijah. 

Nudimo naslednje storitve

  • svetovanje pri vseh gradbenih in nepremičninskih transakcijah
  • sestava in pregled izvajalskih in podizvajalskih pogodb
  • pravno svetovanje in zastopanje v fazi sklepanja poslov
  • pravno svetovanje in izvensodno ali sodno zastopanje stranke v primeru sporov, uveljavljanja zahtevkov iz naslova napak, garancij in podobno
  • svetovanje na področju gradbenega prava investitorjem
  • sestava pogodb v zvezi s prenosom lastninske pravice
  • ustanovitev neposestnih zastavnih pravic in služnosti

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si