Inšpekcijski, davčni in drugi upravni postopki

Strokovnost pri zastopanju strank

Izkušnje v upravnih oziroma preiskovalnih postopkih, kot je davčni inšpekcijski postopek, so ključne za zastopanje strank pred upravnimi organi, zato je poznavanje pravil nujno potrebno za zavarovanje pravic strank.

Zagotavljamo strokovnost pri zastopanju strank tako v postopku pred upravnimi organi na prvi in drugi stopnji kot tudi v postopku sodne kontrole le teh pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. 

Nudimo naslednje storitve:

  • pravno svetovanje in zastopanje strank pred državnimi organi v upravnih postopkih (postopki pred upravno enoto, Finančno upravo Republike Slovenije, organi lokalnih skupnostih) in zastopanje pred sodiščem v upravnih sporih,
  • pravno svetovanje, priprava pritožb, vlog in zastopanje stranke v inšpekcijskih postopkih (npr. gradbena inšpekcija, inšpekcija za delo, tržna inšpekcija, davčna inšpekcija…),
  • svetovanje in zastopanje v vseh fazah davčnega postopka.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si