Pravna podpora nepremičninskim agencijam

Skrben pravni pregled nepremičnin

V naši pisarni se zavedamo pomena skrbnega pravnega in dejanskega pregleda nepremičnin, saj ne gre za izrecno zakonsko obveznost z odškodninskimi posledicami, pač pa daje strankam dodano vrednost in zaupanje v poslovanje nepremičninske agencije pri prometu z nepremičninami. 

Za potrebe nepremičninskih agencij v naši pisarni opravimo skrben pravni pregled nepremičnine, in sicer s pregledom zemljiške knjige o lastninski in drugih pravicah, ki so vpisane pri nepremičnini ter podamo mnenje o posledicah vpisanih pravic ter glede na situacijo pripravimo ustrezno dokumentacijo za odpravo morebitnih neskladij pri vpisih, da se lahko pravilno opravi promet z nepremičninami.

Za nepremičninske agencije pripravljamo prodajne in najemne pogodbe in druge spremljajoče pogodbe, izjave (npr. predpogodba, izjava o uveljavljanju predkupne pravice, pooblastilo za prodajo nepremičnine) ter za potrebe izvedbe pravnega posla pridobivamo tudi potrebno dokumentacijo kot je npr. potrdilo o namenski rabi, lokacijsko informacijo, soglasja/odobritve pravnega posla s strani državnih organov (npr. odločba o odobritvi prometa s kmetijskim zemljiščem). Še posebej smo pozorni na obstoj gradbenega in uporabnega dovoljenja in v primeru odsotnosti le tega opravimo ustrezne poizvedbe o obstoju tovrstne dokumentacije oz. v primeru da le ta ne obstaja, dajemo agencijam in njihovim strankam ustrezne nadaljnje napotke pri pridobivanju tovrstnih dovoljenj in pri prometu s takšno nepremičnino. 

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si