Upravljanje večstanovanjskih stavb in poslovnih subjektov

Storitve za upravnike stavb

Upravnikom stavb nudimo sledeče storitve:

  • Priprava glasovnic za sprejem sklepov lastnikov stavb (za prekinitev/zamenjavo upravnika, za posle rednega upravljanja/posle, ki presegajo redno upravljanje);
  • Priprava splošnih aktov (npr. hišni red, pogodba o medsebojnih razmerjih, videonadzor – varstvo osebnih podatkov);
  • Priprava pogodb za izvajanje gradbenih, obrtniških in vzdrževalnih del;
  • Grajanje napak izvajalcev gradbenih in obrtniških del;
  • Zastopanje skupni etažnih lastnikov v postopkih po ZVEtL-1 za vzpostavitev etažne lastnine in pripadajočih zemljišč;
  • Pravno svetovanje in zastopanje s področja stvarnopravne in stanovanjske zakonodaje.

Potrebujete pomoč?

Smo odvetniška pisarna z ekipo izkušenih pravnih strokovnjakov, ki profesionalno, predano in odzivno svetujemo ter zastopamo gospodarske in fizične subjekte pri dosegi njihovih poslovnih ciljev in jim zagotavljamo celostno rešitev kompleksnih pravnih situacij.

01 292 66 00 info@kristofbrecko.si