Pravice potrošnika

Nacionalna zakonodaja in pravo Evropske unije ščitijo pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga, storitev in digitalne vsebine s strani podjetij. Naša naloga je, da stranka te pravice učinkovito uveljavi.

Pestra ponudba izdelkov in storitev ter raznolikost novih načinov ponujanja storitev in prodaje blaga, spreminjajoča se pričakovanja potrošnikov ter morebitna neskladja med pričakovanimi in dejanskimi rezultati so potencialni vir sporov, ki jih rešujemo zlasti na področju:

 • nepoštenih poslovnih praks,
 • izpolnitve z zamudo,
 • nastale škode zaradi stvarne ali pravne napake na blagu,
 • neskladnosti blaga,
 • ko blago nima lastnosti ali specifikacij, ki jih ponudnik garantira potrošniku. 

Stranke vodimo skozi vse zgoraj navedene pravno regulirane kompleksne postopke in poskrbimo za pravočasno in ustrezno grajanje vseh napak, vključno:

 • s pravnim svetovanjem, ki vključuje interpretacijo potrošniških pravic in obveznosti,
 • s sestavo pravočasnih in pravilnih obvestil prodajalcu in proizvajalcu o neskladnosti blaga in morebitnih napakah,
 • s sestavo zahtevkov za uveljavljanje stvarnih napak,
 • s sestavo zahtevkov za odpravo napak, ki vključujejo pravico do ustreznega znižanja kupnine, odstopa od pogodbe in vračila kupnine,
 • s sestavo zahtevkov za povračilo škode,
 • s sestavo zahtevka za vračilo morebitnega predplačila,
 • s pregledom ustreznosti garancijskih določil,
 • s sestavo in vložitvijo zahtevkov za uveljavljanje garancije,
 • z zastopanjem strank pred ponudniki blaga in storitev ter
 • z zastopanjem pred pristojnimi inšpekcijskimi organi in sodiščem.

Stvarna napaka in garancija

Ker je po trenutno veljavni zakonodaji uveljavljanje garancije možno le pri garantu, s  temeljito analizo situacije preverimo najbolj optimalno izbiro med uveljavljanjem stvarne napake ali garancije.

Posebni primeri pogodb in varstva

Potrošnike zastopamo tudi v pravnih razmerjih, ki nastanejo na podlagi:

 • pogodbe, sklenjene na daljavo,
 • pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov,
 • pogodbe o prodaji blaga na obroke,
 • pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve,
 • pogodbe o paketnem potovanju in povezanem potovalnem aranžmaju.

S strokovnostjo in temeljitim poznavanjem aktualne sodne prakse dosežemo optimalno rešitev in popolno zaščito pravic potrošnikov. Zavedamo se, da ima vsaka od pogodb o prodaji blaga ali storitev svoje posebnosti, zato vsak primer skrbno preučimo in se poslužujemo vseh ustreznih oblik pravnega varstva, ki zagotavlja izpolnitev obveznosti do potrošnika.

Sorodne vsebine

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki...

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE...
Krištof & Brečko Advokatura