Novice

Zeleni prehod – predlog o prenovljenem energetskem zakonu (ez-2)

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 7. decembra 2023 sprejela predlog prenovljenega energetskega zakona. Predlog novega EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven Energetski zakon (EZ-1) in prilagaja obstoječi pravni okvir na izzive zelenega prehoda. Cilji predloga zakona vključujejo...
Preberi več

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki je bila po sprejetem vetu Državnega sveta, potrjena ponovno v Državnem zboru z dne 07.11.2023. Novosti, ki jih prinaša novela ZDR-1D:  1. Subsidiarna odgovornost glavnega...
Preberi več

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije (us-rs.si) Zakonodajalec ni jasno, določno in celovito uredil pravnih posledic nedovoljenega davčnega izogibanja, ki je sicer opredeljeno v četrtem odstavku 74. člena Zakona o davčnem...
Preberi več

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Rok izplačila regresa se lahko podaljša do 1. novembra istega koledarskega leta, vendar...
Preberi več

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča s številnimi pravnimi izzivi, med katerimi pa so po zadnjih katastrofalnih poplavah poleti 2023 postala še posebej pereča vprašanja iz sklenjenih pogodbenih razmerij v povezavi...
Preberi več

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima več pravice izbire med zahtevki v primeru stvarne napake, saj jih zakon razvršča hierarhično. Pomemba sprememba je v podaljšanju roka za domnevo, da je napaka...
Preberi več

Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022) so ukinjene t.i. zaščitene kmetije, ki so v praksi nemalokrat ovirale promet s kmetijskimi zemljišči. Po spremembi omenjenega Zakona, se bodo zaznambe zaščitene kmetije brisale...
Preberi več

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE TEČI ŽE PRVEGA DNE NEUPRAVIČENE ODOSTNOSTI« Delodajalci se mnogokrat znajdejo v nezavidljivi, a nujni situaciji, ko edino rešitev predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. Skladno z...
Preberi več

Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu, v kolikor to dovoljenje ni bilo že pridobljeno v rednem postopku. Pri tem morajo biti izpolnjene predpostavke, da je objekt grajen v skladu z gradbenim...
Preberi več
Krištof & Brečko Advokatura