Delovna razmerja in delovnopravna skladnost

Dobro poznavanje delovnopravnega področja je izjemnega pomena za vsako gospodarsko družbo, saj ureja razmerja med delodajalci in zaposlenimi. V nenehno spreminjajoči se delovnopravni zakonodaji se kot odvetniki odlikujemo z izjemno strokovnostjo tako na področju urejanja delovnopravnih razmerij kot tudi pri delovnopravni skladnosti poslovanja gospodarske družbe.

Delovnopravna razmerja predstavljajo področje, ki ureja odnose med delodajalci in zaposlenimi. Gre za eno od najbolj dinamičnih in hitro spreminjajočih se pravnih področij, zaradi česar smo osredotočeni na nenehno spremljanje razvoja zakonodaje in sodne prakse, ki to področje definirata, saj želimo svojim strankam zagotoviti najbolj aktualno in strokovno pravno svetovanje. Ravno s tem lahko pri strankah ustvarjamo pogoje, da so korak pred novimi trendi in spremembami zakonodaje.

Za delodajalce poleg svetovanja opravljamo tudi ostale storitve, in sicer:

 • sestava in prilagoditev pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o zaposlitvi z vodilnimi delavci, individualne pogodb o zaposlitvi, pogodbe o zaposlitvi s poslovodji in prokuristi,
 • sestava pogodb o delu in avtorskih pogodb,
 • sestava opozoril in odpovedi pogodb o zaposlitvi,
 • pravno svetovanje o pravilni uporabi fleksibilnih oblik zaposlitve,
 • reševanje sporov in pritožb zaposlenih,
 • zastopanje pred delovnimi sodišči in drugimi pristojnimi organi,
 • zastopanje pri inšpektoratu za delo,
 • pravno svetovanje pri izvajanju disciplinskih ukrepov.

Posebno pozornost posvečamo delovnim sporom, saj se zavedamo, da je delodajalec v odnosu do delavca močnejša stranka, kar pomeni, da prevzame večje dokazno breme v delovnem sporu, kar predstavlja velik izziv. Z izkušenimi odvetniki vam pomagamo premagati ta izziv in zagotoviti pravično obravnavo ter zaščito vaših interesov v vseh delovnih sporih.

Skladnost poslovanja delodajalca z delovnopravno zakonodajo je bistvena za ustvarjanje poštenih in transparentnih delovnih razmerij. Pri stranki temeljito preverimo njene poslovne potrebe, opravimo celovito analizo delovnih mest in svetujemo pri določanju delovnih nalog, plačilnih razredov itd. Razumemo, da se delovne potrebe spreminjajo, zato poskrbimo, da bo sistemizacija omogočala prilagoditev tudi na prihodnje potrebe in rast podjetja. S pripravo notranji aktov delodajalca poskrbimo za urejeno, pregledno in uspešno delovno okolje. S strokovnostjo in pozornostjo do podrobnosti stranki pomagamo doseči popolno skladnost in zaupanje med zaposlenimi in delodajalcem.

Za delodajalce poleg svetovanja opravljamo tudi ostale storitve, in sicer:

 • sestava notranjih aktov delodajalca, npr. internih pravilnikov in kodeksov ravnanja za delavce,
 • sestava in prilagoditev podjetniških kolektivnih pogodb,
 • podpora pri urejanju varnosti in zdravja pri delu,
 • priprava pravnih mnenj in interpretacij delovnopravnih zakonov in predpisov,
 • pomoč pri urejanju vprašanj glede delovnih dovoljenj za tujce,
 • usposabljanje kadrovskih služb in vodstva o aktualnih delovnopravnih vprašanjih.

S pozornostjo do področja delovnih razmerij in delovnopravne skladnosti zagotavljamo našim strankam varnost in mirnost poslovanja. S pravilnim pristopom ter natančno ureditvijo delovnih razmerij omogočamo delodajalcem, da se izognejo morebitnim nepotrebnim inšpekcijskim in sodnim postopkom. Naša profesionalnost in izkušnje na tem področju dajejo gospodarskim družbam zaščito in zanesljivost ter vzpostavljajo trdne temelje za uspešno poslovanje.

Sorodne vsebine

Novela Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1

V Državnem zboru je bila dne 26.10.2023 sprejeta novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki...

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

»Ne«pravočasno izplačilo regresa zaradi nelikvidnosti delodajalca

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija tekočega...

Pet “plavih” – Trajajoča kršitev delavca?

»V PRIMERU TRAJAJOČE KRŠITVE SUBJEKTIVNI ROK ZA PODAJO IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI NE ZAČNE...
Krištof & Brečko Advokatura