Reševanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov

Za poslovanje podjetij je reševanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov časovno in stroškovno zelo obremenjujoče. Redno skrbimo, da naše stranke uveljavijo in zavarujejo svoje poslovne interese ter v največji meri zmanjšajo potencialne finančne izgube v primeru neutemeljenih ali pretiranih zahtevkov.

Spremembe zakonodaje na tem področju so zelo dinamične, zato smo pozorni na tudi na razvoj sodne prakse, ki je prav tako zelo raznolika. Specializirani smo za učinkovito urejanje vseh vidikov teh postopkov, s ciljem preprečiti zlorabo z neupravičenimi zahtevki in v največji meri zagotoviti poslovne interese naših strank.

Garancija je zaveza proizvajalca (garanta) do potrošnika, poleg zakonskih obveznosti, da bo brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, če blago ne izpolnjuje navedenih specifikacij ali lastnosti v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Stvarno napako pa lahko potrošnik z reklamacijo uveljavlja pri gospodarskemu subjektu kot prodajalcu pri nakupu storitve ali izdelka, če ta ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Ključne storitve, ki jih v zvezi z uveljavljanjem garancijskih in reklamacijskih zahtevkov nudimo gospodarskim subjektom, zajemajo:

  • Pravno svetovanje: skrbno analiziramo garancijske in reklamacijske zahtevke, obveznosti strank ter strankam predstavimo najboljše pravne možnosti za zaščito njenih interesov.
  • Preverjanje zahtevkov: Preverjanje zahtevkov je ključen korak, kjer se s strokovnostjo in natančnostjo posvečamo temeljitemu pregledu dokumentacije ter analizi postopkov reklamacij in garancijskih zahtevkov. Naša predanost je namenjena odkrivanju morebitnih nepravilnosti ali neupravičenih zahtevkov, kar nam omogoča pravočasno in primerno odzivanje na situacijo.
  • Preverjanje garancijskih obveznosti: temeljito preverjamo in analiziramo garancijske obveznosti S temeljitim pregledom garancijskih listov, pogodb, oglaševalskih sporočil in drugih pomembnih dokumentov preverimo obveznosti, ki jih je gospodarski subjekt prevzel glede izdelkov in storitev.
  • Zastopanje: zagotavljamo pravno podporo in aktivno zastopanje v primeru sporov ali neskladij v postopkih reklamacij in garancijskih zahtevkov.

Naš glavni cilj je ohraniti ugled in zaupanje stranke, zato s profesionalnim pristopom varujemo interese in ugled naših strank, hkrati pa skrbimo za njihovo uspešno poslovanje in dolgoročno zadovoljstvo brez finančnih izgub.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...

Vpliv vremenske ujme na izpolnitev gospodarskih pogodb: Analiza instituta pogodbene kazni in doktrina višje sile

V času vse pogostejših vremenskih ujm in globalnih sprememb se slovensko gospodarstvo v praksi sooča...

Sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1)

Dne 29.09.2022 je bil sprejet nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Potrošnik po novem nima...
Krištof & Brečko Advokatura