Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Z natančnim razumevanjem in spremljanjem razvoja zakonodaje ter sodobnih izzivov pri poslovanju zagotavljamo strokovno pravno svetovanje za uspešno skladnost vašega podjetja ali organizacije s predpisi o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Po skrbni analizi poslovnih procesov stranke ugotovimo, katere osebne podatke stranka zbira, kako jih obdeluje in katere ukrepe mora sprejeti za zagotovitev skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter nacionalno zakonodajo. Poleg svetovanja za stranke po potrebi izvedemo ustrezna izobraževanja ter jim s pripravo individualiziranih pravilnikov, politik in smernic, ki se nanašajo na zbiranje, obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov zagotovimo skladnost poslovanja z veljavnimi predpisi.

Z namenom zagotavljanja uspešnih implementacij pravil in smernic v prakso sodelujemo s tehničnimi ekipami naših strank, s čimer zagotavljamo ustrezen nadzor in zmanjševanje tveganja za morebitne kršitve varstva podatkov. Skrbno ocenimo poslovanje strank in predlagamo ustrezen nabor varnostnih ukrepov, ki bodo osebne podatke zaščitili pred nepristojnim dostopom, izgubo ali zlorabo. V primeru varnostnega incidenta ali kršitve varstva osebnih podatkov hitro reagiramo in učinkovito upravljamo krizne situacije. Hitra reakcija in strokovno vodenje bistveno zmanjšata morebitno škodo in ohranita ugled podjetja.

Med našimi ključnimi storitvami so:

  • Celovito pravno svetovanje glede varstva osebnih podatkov: izvedemo strokovno svetovanje, ki strankam pomaga razumeti njihove obveznosti po GDPR in nacionalni zakonodaji, ter pripravimo individualizirane pravilnike in smernice, prilagojene njihovemu poslovanju.
  • Pregled poslovnih procesov in postopkov za varstvo osebnih podatkov: s temeljito analizo identificiramo morebitna tveganja in zagotovimo skladnost s predpisi.
  • Priprava in pregled pogodb in dokumentov: sestavimo ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, soglasja, pravilnike in druge pravne dokumente, ustrezna besedila za spletne strani glede informacij o obdelavi osebnih podatkov in obvestila o piškotkih ter dokumente, ki so potrebni za izvajanje videonadzora.
  • Izobraževanja in usposabljanja: organiziramo usposabljanja za zaposlene, da se zavedajo pomena varstva osebnih podatkov in pravilnega ravnanja z njimi.
  • Reševanje varnostnih incidentov in kršitev: v primeru kršitev odreagiramo hitro in usmerjamo obvladovanje kriznih situacij ter zagotavljanje skladnosti poslovanja z varstvom osebnih podatkov.

Z ustrezno opredelitvijo piškotkov se izognete nepotrebnim pravnim težavam ter pokažete spoštovanje do zasebnosti in izbire vaših obiskovalcev. Jasno in pregledno obveščanje o obdelavi osebnih podatkov gradi zaupanje in spodbuja uporabnike, da podjetju svoje podatke zaupajo. Vključitev ustrezne politike piškotkov in informacij o obdelavi osebnih podatkov na vašo spletno stran pripomore k vzpostavitvi odnosa zaupanja z vašimi strankami ter k uveljavljanju visokih standardov varstva osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov je ključnega pomena za ustvarjanje zaupanja strank, s katerimi gospodarske družbe poslujejo, saj skrb za njihovo zasebnost in varnost podatkov kaže na predanost gospodarskega subjekta in odgovornost do njihovih pravic ter potrjuje zavezanost k etičnemu in zakonitemu ravnanju s podatki. Z ustreznimi varnostnimi ukrepi ter skladnostjo z zahtevami GDPR gospodarski subjekti gradijo trdne temelje za dolgoročne odnose s svojimi strankami ter ustvarjajo pozitiven ugled podjetja ali organizacije na trgu.

Sorodne vsebine

Davčno izogibanje – Neskladnost Zakona o davčnem postopku z Ustavo RS

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-492/20 z dne 5. 10. 2023 – Ustavno sodišče Republike Slovenije...
Krištof & Brečko Advokatura