Ukinitev zaščitenih kmetij

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-G (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29.03.2022) so ukinjene t.i. zaščitene kmetije, ki so v praksi nemalokrat ovirale promet s kmetijskimi zemljišči. Po spremembi omenjenega Zakona, se bodo zaznambe zaščitene kmetije brisale iz zemljiške knjige po uradni dolžnosti.