Uporabno dovoljenje za hiše, grajene pred letom 2018

Z zadnjo spremembo Gradbenega zakona lahko lastniki enostanovanjskih hiš pridobijo uporabno dovoljenje po samem zakonu, v kolikor to dovoljenje ni bilo že pridobljeno v rednem postopku. Pri tem morajo biti izpolnjene predpostavke, da je objekt grajen v skladu z gradbenim dovoljenjem (z možnimi manjšimi odstopanji, če so evidentirane), vpis stavbe v kataster in da za objekt ni izrečen inšpekcijski ukrep. Ob pravilno izpolnjenih predpostavkah, se lastniku, na njegovo zahtevo, izda uporabno dovoljenje.